Moonstruck Archive

Đồng Hồ Ulysse Nardin Moonstruck – Một Chiếc Đồng Hồ Thiên Văn Mang Tính Cách Mạng Công Nghệ

Mười bảy năm sau khi viết nên lịch sử đồng hồ thiên văn 'Trilogy of Time' Ulysse Nardin tiếp tục phát triển thêm một chiếc đồng hồ thiên văn mang tính cách mạng theo quan điểm khoa học của Tiến sĩ Ludwig Oechslin để cho ra đời chiếc đồng hồ Ulysse Nardin Moonstruck cực

Continue Reading